کاربرگرامی

با توجه به بروز رسانی سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام ار تاریخ 1397/7/15 دسترسی به سایت تنها از طریق آدرسهای زیر مقدور می باشدwww.maslahat.ir

www.majma.ir