آيت‌ا... هاشمي زينت مجلس خبرگان

روزنامه آرمان امروز

حسين عبداللهي

صندلي بزرگ در پيشاني يک نهاد بالادستي، جايگاهي نيست که اهميت و مرتبه آن قابل چشم پوشي باشد، چه به لحاظ سياسي و البته معنوي و منزلتي. مجلس خبرگان رهبري مجمع الفقهاي جمهوري اسلامي و محمل ريش سفيدان و پايگاه جمهوريت و اسلاميت نظام است. با رحلت آيت‌ا... مهدوي کني بحث رياست خبرگان رهبري يک‌بار ديگر در کانون توجهات قرار گرفته و برخي اظهارنظرهاي سياسي آنگونه که بايسته و شايسته اين جايگاه رفيع است، طرح و ارائه نشد. شايد مهم‌ترين دليل، حضور مردي باشد که فارغ از هر گزاره و گزينه‌اي، شأن و مرتبه اجتماعي و سياسي‌اش نگاه‌ها را براي رياست خبرگان به وي معطوف داشته است. هاشمي‌رفسنجاني در مناصب و موقعيت‌هاي مختلف تجربه اندوخته و در بزنگاه‌هاي حساس و خطير سه دهه‌اي انقلاب نقش‌آفريني‌هاي خطيري داشته است. نکته اين نيست که او تمايلي به رياست داشته باشد يا نه، نکته آن است که عده‌اي نمي‌توانند مقبوليت وي را هضم کنند و همين مي‌شود که بي‌توجه به جايگاه خطير رياست خبرگان و شأن و منزلت اين مجموعه، هنوز چند روزي از رحلت آيت‌ا... فقيد نگذشته با اظهارنظرهاي سياسي مي‌خواهند به فضا‌سازي پرداخته و به زعم خود در مسير طبيعي تحولات نقش‌آفريني کنند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام شخص بي‌نام و نشاني نيست که بتوان اظهاراتي را به وي منتسب کرده و هياهو به راه انداخت و انتظار پيش برد. يکي از نزديکان آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني در واکنش به سخنان روز گذشته آيت‌ا... احمد خاتمي پيرامون عدم تمايل آيت‌ا... هاشمي براي رياست خبرگان، خاطرنشان کرد: آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني درباره کانديدا شدن براي رياست مجلس خبرگان رهبري نه تنها چنين مطلبي نگفته‌اند، بلکه در پاسخ به سوالي در همين زمينه گفته‌اند درصورتي که بعضي افراد که آنها را براي رياست خبرگان صالح نمي‌دانم قصد کانديدا شدن داشته باشند، آمادگي خود را براي کانديداتوري رياست اين مجلس اعلام خواهم کرد. کارنامه سياسي آيت‌ا... هاشمي مملو از فراز و فرود است. وي در بزنگاه‌ها به ميدان آمده و هيچگاه ابايي از رقابت نداشته است. هرگاه ضرورت و منافع عمومي ايجاب کرده و اقتضا کند، پاي به رقابت خواهد گذاشت و نتيجه براي وي در موقعيت بعدي قرار دارد. هاشمي آبرويي دارد که آن را از نظام به دست آورده و با گشاده دستي آن را خرج مي‌کند آنگاه که حجت براي وي تمام شود. هاشمي بي‌شک مايل نيست که جايگاه رياست خبرگان در معرض رقابت‌هاي سياسي و کشاکش‌هاي اينچنيني دچار آسيب شود اما دو نکته در اين ميانه نيز قابل چشم‌پوشي از سوي وي نيست. ميل و رغبت نخبگان و فقهاي مجلس خبرگان و خواست و ميل عمومي براي تصدي اين جايگاه راهبردي به عنوان يک تکليف بر دوش اوست و اگر اين نکته بر وي مسجل شود، بعيد است که از پذيرش آن سرباز زند و نکته ديگر حفظ شأن و اعتبار اين جايگاه رفيع است. هاشمي در بحبوحه‌اي که مراجعات مردمي براي نامزدي وي در انتخابات رياست‌جمهوري از حد گذشت اعلام کرد که آبرويي دارد که از نظام دارد و آن را خرج خواهد کرد اما اگر کسي را شايسته و اصلح براي تصدي اين سمت بداند، پاي به اين وادي نخواهد گذاشت. حال نيز او همين نکته را مورد تاکيد قرار داده و گفتار وي بدين معني است که براي رياست خبرگان بايد بهترين گزينه و لايق‌ترين فرد که صالح به کسب اين مرتبه و جايگاه باشد، بيايد. راي خيره‌کننده و چند برابري هاشمي نسبت به ديگر کانديداها در انتخابات خبرگان درست پس از شکست در انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم نشان داد که مردم فارغ از نگرش‌هاي سياسي او را اميني مقبول براي حضور در منصب خبرگان رهبري مي‌دانند و شيخوخيت وي را چگونه ارج مي‌نهند. هنوز چند ماه تا انتخابات هيات‌رئيسه خبرگان وقت باقي است اما بي‌گمان و از هم‌اکنون مي‌توان گفت که عده‌اي بر هجمه‌ها خواهند افزود تا پير کارآزموده عرصه سياست را از کرسي رياست خبرگان دور کنند اما تجربه نشان داده که اينگونه هجمه‌ها کوچک‌ترين اثري در رويکردها و عملکردهاي آيت‌ا... نداشته و اگر او حضور خود را ضروري بداند به اين دست اقدامات وقعي نمي‌نهد و از طرف ديگر اين هجمه‌ها همانند هميشه نتيجه معکوس داشته و در انتخابات دوره آتي برگ برنده‌اي براي طيف فکري نزديک به آيت‌ا... هاشمي‌ خواهد بود. در اين باره بازهم خواهم نوشت.