ان الله و انا اليه راجعون

انالله وانا الیه راجعون
خبر کوتاه ولی بسیار سنگین و شوک آور بود.آیت الله هاشمی رفسنجانی،مجاهد نستوه،به دلیل عارضه ایست قلبی درگذشت.
.یاردیرین انقلاب وامام ،مرد روزهای سخت وبحرانهای ریز و درشت قبل و بعد از انقلاب ،مردمبارزه وتحمل شکنجه های سخت دوران ستم شاهی واسوه صبر وحلم در برابر سیل 
تهمتها ,اتهامات ،دروغهاو شایعات ناجوانمردانه  کوته فکران و تنگ نطران، پس از یک عمر مجاهدت و خون دل خوردن به لقا الله پیوست.
بی شک این مجاهد نستوه،به مراد خویش امام خمینی وهمرزمان و دوستان شریفش همچون شهید مظلوم شهید بهشتی،شهید مطهری،شهید باهنر و خیل عظیم  شهدای انقلاب پیوست وتا آخرین لحظه عمر دست از حمایت از مردم و اراده راستین آنان برنداشت هر چند در این راه سختیها ،دشواریها وملامتها دید وهزینه های سنگین کمرشکنی داد ولی خم به ابرو نیاورد وهمچنان استوار و مقاوم به راه خود وعقیده وجهاد خود ادامه داد.
هاشمی رفسنجانی رفت ولی راه،فکر،اندیشه،وآرمانهای بی بدیل وبدخواه کورکنش همچنان پابرجا خواهد ماند.
روحش شاد ویادش پر رهرو باد.