جلسه شورای تحقیقاتی و هم‌اندیشی قرآنی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی