حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی