حضور پيشواي مذهبي ارامنه ايران در بيت آيت الله هاشمي رفسنجاني

 

آقاي سبو سركيسيان ، پيشواي مذهبي ارامنه ايران عصر امروز با حضور در بيت آيت الله هاشمي رفسنجاني نسبت به مقام شامخ ايشان اداي احترام كرد. 
وي در ديدار با مهندس محسن هاشمي گفت: مردم ايران يكي از رهبران بزرگ مبارزه و نهضت را و مسلمانان جهان، يكي از بزرگترين مصلحين دنيا معاصر را از دست داده اند.
آقاي سركيسيان، با بيان اين جمله كه اندوه و تسليت ارامنه را به همسر و فرزندان ايشان برسانيد گفت: ارامنه ايران در اين مصيبت شريك غم همه مردم ايران هستند.