ديدار سفیر قزاقستان با آيت الله هاشمي رفسنجاني

صوت: