ديدار وزير خارجه عراق با آيت الله هاشمي رفسنجاني

صوت: