دیدار اعضای شورای مرکزی و مسؤولین حزب وحدت و همکاری ملی با آيت الله هاشمي رفسنجاني