دیدار جمع کثیری از نخبگان جوان با آیت الله هاشمی رفسنجانی