دیدار رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام