دیدار سفیر جديد ایتالیا با آيت الله هاشمي رفسنجاني