دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با آيت الله هاشمي رفسنجاني