دیدار گروهی از جوانان دختر و پسر فعال در رشته­ های گوناگون هنر، فرهنگ و رسانه با آیت الله هاشمی رفسنجانی