رییس کمیته خاص بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام: ارتقاء مشارکت مردم و جوانان در تمامی عرصه ها، از تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب است

دکتر لیلی بروجردی گفت: اساس جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری است و در یک نظام مردمسالار، مردم باید مشارکت داشته باشند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، چهاردهمین گروه تدوین پیش نویس سیاست های کلی جوانان درمحل کمیته خاص بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور دکترلیلی بروجردی رئیس کمیته و جمعی از اساتید و نخبگان این حوزه با موضوع «بررسی مشارکت های اجتماعی جوانان» برگزار شد.
در این جلسه رویکردهای مختلف به موضوع مشارکت جوانان، مؤلفه های مشارکت، و نیازمندی های ساختاری، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برای تسهیل در مشارکت جوانان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه دکتر لیلی بروجردی با تاکید بر اینکه مشارکت مردم شرط لازم جمهوریت نظام است گفت: روح حاکم بر قانون اساسی و سیره عملی امام (ره) و مقام معظم رهبری بر ارتقاء مشارکت مردم و بالاخص جوانان در تمامی عرصه ها و امور کشور است.
وی اظهار امیدواری کرد که در جلسه آتی در خصوص آخرین وضع موجود مشارکت جوانان و چالشهای فراروی آن و موضوعات و حوزه هایی که مشارکت جوانان می تواند در قالب آن محقق گردد و همچنین نسبت دولت و مشارکت جوانان مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.