ظرفيت هاشمي و موضوع عربستان

«ظرفيت هاشمي و موضوع عربستان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن مي خوانيد؛
از زماني که حکم اعدام «شيخ نمر» رهبر شيعيان عربستان توسط مقامات آن کشور صادر شده، در مخالفت با اين حکم، اظهارنظرهاي مختلفي در ايران بيان شده است. از جمله آخرين اظهارنظرها در اين خصوص، نگارش نامه آقاي هاشمي رفسنجاني به پادشاه عربستان است براي نوعي وساطت؛ با اين تفاوت که رويکرد و نحوه ورود آقاي هاشمي در اين خصوص با ديگران متفاوت است. پيش از پرداختن به نحوه ورود آقاي هاشمي به موضوع و اينکه چرا رويکرد ايشان از ديگران متفاوت است، بگذاريد اندکي راجع به اصل موضوع بگويم. بدون ورود به کم وکيف اتهامات «شيخ نمر»
و اينکه مقامات عربستان، او را به واسطه کدامين اقدام مجرمانه محکوم به اعدام کرده اند؛ واقعيت آن است که حکم اين رهبر روحاني بيش از آنکه به واسطه اقدامات مشاراليه و آنچه انجام داده، صادر شده باشد، به واسطه افکار و عقايد او و مخالفتش با حکومت عربستان صادر شده است. اگر نه، «شيخ نمر»، نه دست به اسلحه برده بوده، نه کساني را تشويق کرده بوده که دست به اسلحه ببرند، نه پيروانش را ترغيب کرده که مبارزه مسلحانه کنند و نه هيچ اقدام عملي ديگري از جانب ايشان و طرفدارانش صورت گرفته است. آنچه اتفاق افتاده، تظاهرات و اعتراضات خياباني بوده است. بنابراين، اگر گفته شود «شيخ نمر»، تاوان اعتقادات ديني و سياسي خود را مي دهد، سخني به گزاف نرفته است. از اين بابت، شفاعت و مداخله ديگران در حقيقت مبنايي انسان دوستانه پيدا مي کند و نه دخالت در امور داخلي کشور عربستان. اما برويم بر سر موضوع پيام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و تفاوت آن با موضع گيري ديگران. گفتيم بسياري از چهره هاي ديگر هم درخصوص صدور اين حکم و در اعتراض به آن مطالبي را گفته اند که شايد با عرف و شيوه ديپلماتيک، فاصله داشته باشد.
در عين حال، به دليل شفاهي بودن، اثر چنداني بر شرايط اتهام «شيخ نمر» نخواهد داشت و لحن برخي از آنها نيز، در شرايط فعلي منطقه و جهان اسلام و با درنظرگرفتن اهميت وحدت ميان مسلمين، لحن سازنده نبوده و نيست. اما مشي و تجربه بالا و شم سياسي و ديپلماتيک هاشمي به نگارش نامه اي منجر شده است که در نهايت احترام و ادب نسبت به مقامات سعودي، نکاتي را متذکر شده است. ايشان به جاي ورود به موضوعات حاشيه برانگيز و محل اختلاف دو کشور، از پادشاه سعودي محترمانه درخواست کرده که «شيخ نمر» را اعدام نکنند تا کاهش تنش هاي ميان مسلمانان در منطقه و خنثي کردن تبليغات اختلاف شيعه و سني را در پي داشته باشد. حاجت به گفتن نيست اگر ما به راستي به دنبال جلوگيري از اعدام اين روحاني مبارز هستيم، نياز به لحني مودبانه است که در عين صراحت، توهيني خطاب به فرد يا افرادي در هيات حاکمه عربستان سعودي در آن صورت نگرفته باشد.
مي ماند نکته آخر که حتما نيازمند توجه است. شايد اگر خيلي از ما يا افراد و اشخاص ديگري بودند و با آنان ظرف هشت سال دولت قبل، برخوردي که با آقاي هاشمي شده بود صورت مي گرفت، بر خود وظيفه و تکليفي نمي ديدند که همچنان در امور مهمي که به سرنوشت کشور پيوند مي خورد مداخله کنند. نفس مداخله آقاي هاشمي و تلاش ايشان براي جلوگيري از اجراي حکم اعدام «شيخ نمر»، با استفاده از ظرفيت و نفوذي که بر مقامات سعودي دارند، حکايت از آن مي کند که ايشان مسايل شخصي را همواره فداي مصالح و منافع بزرگ ملي و جهان اسلام مي کنند. اين درس آموزي يک سياستمدار موقعيت شناس است.

نويسنده:
صادق زيباکلام