كيهان: هاشمي رفسنجاني ديگر استوانه نظام نيست!

روزنامه همدلي

فرهاد كيانفريد

حسين شريعتمداري كه فرصت را براي حمله و تخريب چهره هاي مطرح نظام از جمله هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري، رئيس جمهور دولت اصلاحات و حتي بيت امام (ره) از دست نمي دهد و خود دادگاه است و خود حكم مي دهد و اگر قوانين دست و بالش را نبسته بودند، شايد حكم را هم اجرا مي كرد ، در سرمقاله پنجشنبه گذشته روزنامه كيهان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را نشانه گرفت و درباره صحبت هاي ايشان درخصوص همنوايي دلواپسان مذاكرات هسته اي با نتانياهو، نوشت: «تأسف آور است، ولي قابل انكار نيست كه آيت الله هاشمي رفسنجاني امروز با رفسنجاني دهه هاي اول انقلاب تفاوت فراواني دارد. ايشان ديگر به عنوان يكي از استوانه هاي نظام شناخته نمي شود، بلكه جايگاه پيشين خود را – به هر علت! – از دست داده است و از سكوي بلند «شخصيت سياست ساز و استوانه نظام» به «عضويت يك گروه سياسي» تنزل يافته است. اين «افول» البته كه براي دوستداران انقلاب و نظام تأسف آور است و مشاهده ايشان در كنار پادوهاي بي شخصيت سياسي كه هر روز به رنگي در مي آيند و بيشترين دشمني ها را نسبت به وي روا داشته اند ، سخت و ناگوار است.»
شريعتمداري كه گويا معمولا مدارك تمام تحركات محرمانه داخلي و خارجي به دفتر وي مخابره مي شود، در ادامه اين يادداشت به وقايع سال 88 اشاره كرده و نوشت: «تهمت بزرگ همنوايي منتقدان با اسرائيل، اگرچه كودكانه و خنده دار است، ولي به دليل سوابق همسو با اقدامات وطن فروشانه و خيانت آميز اصحاب و سران فتنه 88 بايد آن را در چارچوب «ترفند فرار به جلو» ارزيابي كرد. و شايد كساني كه در فتنه ياد شده، آشكارا از سوي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس به كار گرفته شده بودند، در پي تطهير! خود برآمده باشند!»
در اين ميان لازم است چند نكته به آقاي شريعتمداري يادآوري شود؛ اولا چگونه مدير مسئول يك روزنامه در جايگاهي قرار مي گيرد كه فردي نظير آيت الله هاشمي رفسنجاني را به باد تخريب و توهين بگيرد؟ آيا ايشان سخن امام (ره) در سال 1360 را به ياد دارند كه : «خدا انصاف بدهد به آنهايي كه انحصارطلب بودند و مي خواستند بهشتي و خامنه اي و رفسنجاني را از صحنه خارج كنند؟» گونه فردي مانند شريعتمداري كه طي سال ها مسئوليت خود در روزنام كيهان، منتقدان را سركوب كرده و با اتهامات واهي، در پي آن بوده كه اهداف خود را پيش ببرد، سخنان شناسنامه انقلاب را خنده دار مي داند و حتي پا را فراتر مي گذارد مي نويسد«هاشمي ديگر استوانه نظام نيست.» شايد ايشان فراموش كرده اند كه هاشمي همان كسي است كه مقام معظم رهبري در توصيف وي گفته است: «مردي بزرگ از سابقين اول انقلاب و از حواريين و انصار ديرين امام راحل، عالمي متفكر، سياستمداري هوشمند، فقيهي زمان شناسم، مجاهدي خستگي ناپذير، برادر مهربان براي ضعيفان و مديري كاردان براي كشور بنده از سال 36 ايشان را از نزديك مي شناسم و در ميدان هاي مختلف، با هم و در كنار هم بوده ايم. با هم كار و با هم فكر كرده ايم. اين آزمايش براي ايجاد اعتماد در انسان كافي است. من در همه اين مدت، ايشان را در راه خدا، در راه حقيقت، در راه اعتلاي كلمه دين و پيشبرد اهداف اسلامي مشاهده كردم و هرگز ايشان را از اين راه جدا و منحرف نديدم.»
بي راه نيست كه محمد مطهري ، فرزند شهيد مرتضي مطهري در واكنش به موضع گيري هاي مدير مسئول كيهان نوشته بود كه «در دو دهه اخير در ميان غيرانديشمندان، هيچكس مانند شريعتمداري به سبب برخوردهاي غيرمنصفانه و غيرعلمي و اتهام با دگرانديشان و نوانديشان، در گسترش افكار سكولاريستي و روشنفكرمآبانه غربي در ميان جوانان ايراني و حتي مسأله دار كردن آنان با نظام، مؤثر نبوده است.»
آقاي شريعتمداري ! بد نيست به آرشيو روزنامه كيهان مراجعه كنيد تا به روزهاي مجلس چهارم كه شعار همفكران شما در برابر خطا امامي ها، حمايت از هاشمي بود، برسيد.