محمدجواد ایروانی

 

 
اطلاعات شخصی :
 
نام : محمدجواد
نام خانوادگی : ایروانی
نام پدر :
تاریخ تولد :
محل تولد : تهران
 

تحصيلات‌ :

1.       ديپلم‌ در رشته‌ رياضي‌

2.       ليسانس‌ علوم‌ بانكي‌ با درجه‌ ممتاز

3.       فوق‌ليسانس‌ در مديريت‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ با درجه‌ ممتاز‌

4.        گذراندن‌ دوره‌ مابعد فوق‌ليسانس‌ در بانكداري‌ بين‌المللي‌ ولز فارگو بانك

5.         دكتري‌ مديريت‌ (سياست‌گذاري‌) با درجه‌ عالي‌ از دانشكده‌ مديريت‌ دانشگاه‌ تهران‌

      زبانهای خارجي:

1.      مسلط‌ به‌ زبانهاي‌ انگليسي‌ و عربي

 تدريس‌ در دروس‌‌:

1.  بانكداري بين‌المللي

2.  پول‌‌، ارز و بانكداري‌‌، سمينار در امور اقتصادي‌‌، سازمان‌هاي‌ پولي‌ و مالي‌ بين‌المللي‌‌، سياست‌های پولی و مالی  و بازارها‌  و نهادهای   پولي‌ و مالي‌‌، دوره‌هاي‌   تخصصي‌ بانكي‌ دردانشگاه تهران و استاد مشاور و راهنماي رساله‌هاي فوق‌ليسانس و دكتري  تاکنون -1368

 

سوابق علمي ـ پژوهشي  

1ـ عضو هیأت امنا دانشگاه شهيد بهشتي 82ـ1378        

2ـ عضو «شوراي مشورتي بررسي‌هاي اقتصادي» رئيس جمهور76ـ1374

3ـ عضو كميسيون علمي راهبردي تحقق چشم‌انداز و رئيس كميته «دولت و مردم» براي تبيين جايگاه دولت و مردم در برنامه‌هاي پنجساله مربوط به چشم‌انداز1381

4ـ عضو شوراي مركز آموزش‌هاي عالي بين‌المللي دانشگاه آزاد اسلامي1379

5ـ كارشناس رسمي و عضو هيئت مديره كارشناسان و مشاوران حقوق رسمي (موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم) 1382

6ـ نایب رئیس هیات مدیره انجمن اسلام و پیشرفت از 1381 تاكنون

 7ـ تأييديه مورخ 11/7/1375 هيئت مميزه و ارزشيابي مركز آموزش عالي امام خميني(ره) در مورد عضويت هيئت علمي از 1/1/1375تاكنون

8ـ نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون اقتصادی سازمان ملل براي توسعه افريقا UNECA و شركت در همايش‌هاي دوسالانه آن در تريپولي و آديسابابا

9ـ عضو نشست صاحب‌نظران اقتصادي از 1377 تاكنون

10ـ عضو كميسيون اقتصاد، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام از 1381تاكنون  

 11ـ عضو كميسيون امور توليدي و زيربنائي مجمع تشخيص مصلحت نظام          از1381 تاكنون    

12ـ عضو كميسيون خاص چشم‌انداز بيست ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام از1381 تاكنون       

 13 -   عضو هیئت امناء مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی از 1390         تاكنون 

 

سوابق کاری

 -‌مأموريت‌ موقت‌ از طرف‌ بانك‌ ملت‌ در شركت‌ بازرگاني‌ دولتي‌ ايران‌ GTC ( 1358)

- رئیس شعبه ارزی ممتاز بانک ملت ،1358

- رييس‌ اداره‌ امور ارزي‌ شعب‌ بانك‌ ملت‌ و مسئوليت‌ در ادغام‌ اموربين‌الملل‌ ده‌ بانك‌،59-1358

- معاون‌ اداره‌ كل‌ اموربين‌الملل‌ بانك‌ ملت‌، 60-1359

عضو هيئت‌ مديره‌ بانك‌ ملت‌، 63-1360

عضو هيئت‌ مديره‌ مركز تهيه‌ و توزيع‌ مواد شيميايي‌ (وزارت‌ بازرگاني‌)، 1363

رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ مركز تهيه‌ و توزيع‌ كاغذ و چوب‌ (وزارت‌ بازرگاني‌)، 64-1363

وزير اموراقتصادي‌ و دارايي‌:

 رئيس‌ كميسيون‌ اقتصادي‌ ،1368-1364

رئيس‌ كميته‌ تخصيص‌ ارز،  1368-1364

عضو شوراي‌ اقتصاد، 1368-1364

 عضو منصوب از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي در هيئت‌ تطبيق‌ آئين‌نامه‌هاي‌ هيئت‌ وزيران‌ با

 مقررات وقوانين کشور، 71-1368

قائم‌ مقام‌ وزير جهاد سازندگي،76-1368

مسئوليت‌ پروژه‌ ادغام‌ و تفكيك‌ وظايف‌ بين‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ و وزارت‌ كشاورزي‌

 شركت‌ در كميته‌ تنظيم‌ بازار كالا

 عضو و نايب رئيس كميسيون اعطاء نشانهاي دولتي كار و خدمت، 76-1370

 مشاور وزير بازرگاني و نماينده وزير در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

 رئيس ستاد اجراي فرمان امام،86- 1376

 مشاور وزير بازرگاني و نماينده وزير در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

 عضو كميته اقتصادي شوراي امنيت ملي، 1383-1378

 عضو كميسيون تلفيق دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1391-1376

 

سمتهای فعلی

عضو مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ از 1381  تاکنون

عضو کمیسیون نظارت مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌

 

مسئولیتهای اجتماعی :

1.       عضو مؤسس و عضو‌ هيئت‌ مديره‌ مؤسسه‌ فرهنگي‌‌ـ ورزشي‌ استقلال‌ ايران‌ از سال 1368 تا 1386

2.       عضو هیئت موسس و رئیس هیئت مدیره کانون جهادگران جهادسازندگی  از سال 1379 تا کنون

3.       عضو هيئت‌ امنا‌ جمعيت‌ دفاع‌ از ملت‌ فلسطين‌ از سال 1384 تا کنون

 

تالیفات

درآمدي‌ بر نظريه‌ نهادي

مكتب‌ نهادگرائي‌ و جهادسازندگي

 علائم‌ بحران‌ در اقتصاد رژيم‌ صهيونيستي‌

نهادگرائی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن  ، در حال چاپ