پاسخ محسن رضایی به یاوه گویی ترامپ

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تهدید پوشالی رییس جمهور آمریکا پاسخ داد.
دکتر محسن رضایی در توییتر نوشت:آقای ترامپ به آقای روحانی گفته است مراقب باش.
شما که بیش از پنجاه هزار نیرو زیر تیغ ایران دارید و اینگونه دیوانه وار تهدید می کنید، باید مراقب باشید.