پرویز داودی

 
اطلاعات شخصی :
 
نام : پرویز
نام خانوادگی : داودی
تاریخ تولد : 1331
محل تولد : تهران
 
اهم سوابق:
 
پرویز داودی در سال ۱۳۳۱ در تهران به دنیا آمد.وی در سال ۱۳۵۹ دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا در آمریکا دریافت کرده است. داودی و همچنین در گذشته بوده است.
وی دارای همسر و ۳ فرزند - ۲پسر و ۱ دختر -  می باشد.
داودی مدتی نیز در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در آن زمان طرح های اقتصادی زیادی در سطح کلان پایه گذاری کرد.
▪ پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری انقلاب اسلامی
▪ استاد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی
▪ مشاور و معاون اقتصادی رئیس قوه قضائیه در گذشته
▪ معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
▪ عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی
▪ عضو شورای بورس اوراق بهادار تهران
▪ عضو شورای مشورتی بررسی های اقتصادی ریاست جمهوری
▪ عضو هیئت امنای موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی
▪ عضو کمیسیون شورای اقتصاد
▪ رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و معاون امور بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارایی
▪ عضو هیئت علمی و دانشیار رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
▪ مدیر گروه اقتصاد و عضو کمیته دکترای دانشکده امور اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
▪ مدیر گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»
▪ مدیر گروه اقتصاد و عضو کمیته دکترای دانشگاه تربیت مدرس
▪ رییس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
▪ عضو گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
▪ عضو شورای عالی و کمیته اقتصادی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت
▪ مدیر مسئول مجله پژوهش های اقتصادی مجله اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
آثار و تألیفات :
 
▪ اقتصاد خرد پیشرفته، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۴
▪ پول و اقتصاد اسلامی، سمت، ۱۳۷۴
▪ در آمدی بر اقتصاد اسلامی، سمت، ۱۳۷۶
▪ مبانی اقتصاد اسلامی، سمت، ۱۳۷۱
▪ مقاله روش شناسی علم اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۳
▪ مقاله سیاست های تثبیت اقتصادی و برآورد مدل پویای تورم ایران، مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی،۱۳۷۶
▪ مقاله ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی