پيـام بـه همـايش جـوانان عضـو و هـوادار حـزب اعتـدال و توسعـه

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتدال و توسعه دو واژه ساده‌اند، اما به خاطر بار معنايي آنها در جامعه و اهميتشان براي امروز و آينده كشور، وارد ادبيات سياسي شده‌اند و ارتباط آنها با جامعه ايراني كه انقلاب اسلامي را به عنوان اولين نظام مبتني بر ساختار مكتب اهل بيت(ع) به ارمغان آورده، به‌گونه‌اي است كه دستيابي به توسعه همه‌جانبه، جز با انتخاب شيوه اعتدال در همه شئون فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي عبادي ميسّر نخواهد بود.

اتفاقات سالهاي اخير در چند كشور اسلامي مؤيد اين نكته است كه توسعه سياسي و به‌تبع آن توسعه فرهنگي و اقتصادي، حتي اگر برخاسته از عمق كينه جامعه نسبت به استبداد و استعمار باشد، با افراط و تفريط راه به جايي نمي برد و مردم، مخصوصاً مسلمانان به خاطر ذات اعتدالي خويش و تأكيدات آيات قرآن و روايات بزرگان، ميانه‌روي را طريق رسيدن به سعادت دنيا و آخرت مي‌دانند و در صفات پرهيزگاران تأكيد مي‌نمايند كه «مَنطِقُهُمُ الصَّوابُ و مَلبَسُهُمُ الاِقتصاد»

انتخاب عنوان «اعتدال و توسعه» براي نامگذاري يك حزب و فعاليت‌هاي آن در جامعه ايراني نشان مي‌دهد كه مؤسسين به اين نكته توجه داشته‌اند و مطمئناً جوانان عضو و هوادار نيز بايد فعاليت‌هاي خويش را بر محور اعتدال تنظيم نمايند تا هم وفاداري به مرام‌نامه حزب را رعايت كرده باشند و هم بر انديشه‌هاي حاكميتي اسلام تأكيد و در راه ترويج آن تلاش نمايند.

با تشكر از حسن‌سليقه مسئولين حزب در برگزاري همايش جوانان كه نوعي كادرسازي مي‌باشد، به آينده‌سازان كشور نيز يادآوري مي‌نمايم كه بحث گفتگوهاي مباحثه‌اي، تضارب آرا و انتخاب بهترين سخنان، راهنمايي قرآن كريم است كه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»

اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام