پیام به کنگره حزب مردم‌سالاری

بسم الله الرحمن الرحیم

وجود احزاب متعهد در هر جامعه‌ای، به تبع خویش افکار و اندیشه‌های متعددی را خلق می‌نماید و تفکرات متنوع را در چارچوب قوانین عام شکل و سازمان می‌دهد و صاحبان آن تفکرات و احزاب، در تضارب آرا و گفتگوهای سیاسی و فرهنگی به جامعیتی می‌رسند که می‌تواند نقشه راه مردم و مسئولین یک جامعه به سوی پیشرفت‌های همه‌جانبه و عاقبت به خیری در دنیا و آخرت شود.

تعدد احزاب که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول و بندهای متعددی را به خود اختصاص داده، بن‌بست‌های موجود در حکومت‌های متعصب را می‌شکند و فضا را برای مردم‌سالاری دینی باز می‌نماید و در این مسیر آنچه عاید جامعه و جوانان می‌گردد، پایداری، پیروزی، پویایی، نشاط و سرزندگی سیاسی است و می‌بینیم که در جامعه اسلامی ایران، احزاب موجود با همه محدودیت‌هایی که دارند، چگونه از ذات اسلامی نظام که همانا «یستمعون القول و یتبعون احسنه» است، دفاع می‌کنند و نمی‌گذارند تک‌صدایی، مردم و جامعه را ناامید و مأیوس نماید.

اینجانب با تشکر از زحمات همه کسانی که در جهت نهادینه کردن تحزّب در کشور تلاش می‌نمایند، برگزاری کنگره حزب مردم‌سالاری را نیز در جهت شناسایی نکات مثبت و منفی و تقویت فرهنگ احترام به آرا و نظرات دیگران می‌دانم و امیدوارم نتایج این کنگره، فراتر از حزب، به جوانان و جامعه هم برسد که تأکید مؤکد اسلام عزیز است در: «انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبایل لتعارفوا»

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام