گزینه‌های شیخ الرئیسی خبرگان

روزنامه آرمان

رضا رئیسی

شیخ الرئیس رحل اقامت از دار فانی برکشید و به دیار باقی شتافت. از او میراثی معرفتی باقی مانده و کارنامه‌ای که رهپویان به کند و کاوش خواهند پرداخت. ازجمله آنکه پیر اردوگاه اصولگرایی هیچ گاه در مقام ستیزه و جدل برای کسب کرسی نبود. چه آنگاه که او را به عنوان جلودار اردوگاه اصولگرایی بر مسند حکمیت قرار دادند اما حرفش را نخوانده و هر کس به راه خود رفت اما لب به شکوه و گلایه نگشود. چه هنگام نامزدی برای ریاست خبرگان که عده‌ای در پی دو قطبی‌سازی رفته و رسانه‌هایشان مملو از نقدها و تحلیل‌هایی بود که قصد رودررو قرار دادن دو یار دیرین را داشتند اما نه آیت‌ا... هاشمی وقعی به این جنجال‌پردازی‌های تازه‌آمدگان در عرصه قدرت نهاد و نه آیت‌ا... مهدوی‌کنی مردی بود که عطش قدرت و کسب کرسی ریاست برای او ارزشی داشته و بدان واسطه همراهی و همدلی نیم قرنی را به فراموشی بسپارد. آیت‌ا... مهدوی‌کنی اسفند سال86 در انتخابات میاندوره‌ای خبرگان رهبری با رای مردم به جای آیت‌ا... مشکینی فقید به مجلس خبرگان آمد و سه سال بعد در انتخاباتی بدون رقیب و با اکثریت قاطع آرا به ریاست خبرگان رهبری رسید. مناصب متعددی که او در دوران انقلاب عهده دار شد هیچ گاه با کارپردازی و مقدمه‌چینی همراه نبود. حال با رفتن آیت‌ا... یکباردیگر موضوع ریاست مجلس خبرگان رهبری در کانون توجه سیاسیون قرار گرفته، هر چند هنوز چند ماهی تا آن زمان فرصت باقی است و چند روزی از رحلت آیت‌ا... مهدوی‌کنی نگذشته اما با همه این اوصاف سخن از ریاست خبرگان گاه و بیگاه رسانه‌ای می‌شود و درآخرین مورد حجت‌الاسلام احمد خاتمی پیرامون این موضوع سخن گفته است. 
 هاشمی شاهرودی، گزینه ریاست 
حجت الاسلام احمد خاتمی عضو هیات‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری شاید اولین فردی در این رسته و رتبه باشد که چند روز بعد از رحلت رئیس فقید مجلس خبرگان، پیرامون آینده سیاسی این کرسی سخن می‌گوید و با صراحت یک گزینه را مطرح می‌کند. احمد خاتمی در گفت‌وگو با شبکه العالم، پیرامون تعیین رئیس آینده مجلس خبرگان، گفت که یا عده‌ای از خبرگان یک فرد را کاندیدا می‌کنند یا خود فرد اعلام کاندیداتوری می‌کند. خاتمی همچنین تصریح کرد: الان چند تا اسم سر زبان‌هاست، یکی آیت‌ا... هاشمی شاهرودی که الان نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان است، یکی آیت‌ا... یزدی است که الان نایب رئیس دوم است و دیگری آیت‌ا... جنتی که الان دبیر فقهای شورای نگهبان است. یکی هم آیت‌ا... موحدی‌کرمانی است که الان امام جمعه موقت تهران است. در ادامه نیز وی از عدم قصد و نیت خود برای تصدی سمت ریاست خبرگان و حتی نایب‌رئیسی آن گفته و تاکید کرده که خود را شایسته تصدی این جایگاه نمی‌داند و برخلاف ادعای رسانه‌های ضدانقلاب وی از رای خوبی برخوردار است اما قصد و نیت تصدی سمت در مجلس خبرگان را ندارد. او حتی از فرآیندی خبر می‌دهد که طی آن به وی پیشنهاد شده که در صورت انتخاب آیت‌ا... شاهرودی، نیابت را بپذیرم که من گفتم برای این کار هم چهره‌های شایسته وجود دارند. احمد خاتمی از میان گزینه‌هایی که در ابتدا نام می‌برد، با پررنگ کردن نام آیت‌ا... شاهرودی می‌گوید: آقای هاشمی شاهرودی در حال حاضر نایب اول است و از نظر فضل فقاهتی مورد قبول همگان است. نکته کلیدی در سخنان خاتمی آنجایی است که از موضوع پیشنهاد ریاست آیت‌ا... شاهرودی و نایب رئیسی خود می‌گوید. حجت‌الاسلام احمد خاتمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاندیداتوری آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی پرداخته و خاطرنشان می‌کند: آن طور که من خبر دارم جناب آقای هاشمی رفسنجانی در برخی جلسات گفته‌اند که تمایلی به ریاست ندارند، الان نیز در فضای عمومی خبرگان اسم ایشان مطرح نیست، اما سیاستمداران ما هر لحظه ممکن است تصمیم جدیدی بگیرند و اگر ایشان هم تصمیمی بگیرد، می‌شود یکی از کاندیداها و مجلس خبرگان رهبری مانند بقیه برای ایشان تصمیم می‌گیرد! 
 عدم تمایل هاشمی برای ریاست خبرگان 
همان زمانه و موعدی که یار دیرین خود را برای کاندیداتوری مجلس خبرگان آماده می‌کرد و آیت‌ا... هاشمی بدون هیچ مکث و تاملی از اعلام نامزدی صرفنظر کرد، این نکته بر همگان مکشوف شد که وی مایل نیست کرسی ریاست خبرگان رهبری را در کشاکش رقابت‌های سیاسی قرار دهد. هاشمی همواره نشان داده که جز هنگام ضرورت و برای استیفای حقوق عمومی خود را برای صندلی و کرسی نامزد نمی‌کند، مضاف بر آنکه او بیش و پیش از هر سیاستمداری در تاریخ جمهوری اسلامی خود را در معرض رای و نظر مردم قرار داده و ابایی از رقابت سیاسی هم ندارد و تجربیات پرشمار وی در مهم ترین ارکان نظام او را بی‌نیاز از میل و رغبت به تصدی کرسی‌های تازه کرده است اما با همه این اوصاف سخن احمد خاتمی در مورد آیت‌ا... هاشمی جای تامل دارد. خاتمی بعد از اینکه می‌گوید آیت‌ا... هاشمی خودش میلی برای ریاست ندارد، در ادامه تاکید کرد: در فضای عمومی خبرگان اسم ایشان مطرح نیست. آیا این جمله می‌تواند معیاری برای عدم حضور هاشمی تلقی شود؟ با توجه به سوابق سیاسی بی‌نظیر و گرانسنگ آیت‌ا... هاشمی، بار علمی و اجتهادی ایشان آیا می‌توان متصور بود که در میان اعضای خبرگان ریاست ایشان مطرح نشده باشد؟ آیا آقای خاتمی از تمامی اعضا نظرخواهی کرده است؟  آیت‌ا...‌هاشمی بازهم همانند همیشه به موسم و موعدی که باید و آن را منطبق با خیر و صلاح عمومی و منافع نظام بداند، عمل خواهد کرد و فضاسازی‌ها کوچکترین رخنه‌ای در عزم و اراده وی نخواهد داشت. هر چه هست شأن و جایگاه ریاست خبرگان به دور از سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری است و این نکته‌ای است که بیش از پیش مورد توجه خیر خواهان است.