دیدار اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران با آیت الله هاشمی رفسنجانی