دیدار اعضای سندیکای صنایع غذایی و کنسرو ایران با آیت الله هاشمی رفسنجانی