دیدار وزیر امور خارجه دانمارک با آیت الله هاشمی رفسنجانی