دیدار روسا و منتخبین علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با آیت الله هاشمی رفسنجانی