دیدار اعضای مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان با آیت الله هاشمی رفسنجانی