دیدار جمعی از کارشناسان مواد غذایی و لبنی با آیت الله هاشمی رفسنجانی