دیدار جمعی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و مراکز آموزش عالی با آیت الله هاشمی رفسنجانی