دیدار اقوام و اقشار مختلف مردم با آیت الله هاشمی رفسنجانی