دیدار جمعی از فرهنگیان، معلمان، اساتید دانشگاهی، بازنشستگان و اعضای مجمع نخبگان با آیت الله هاشمی رفسنجانی