دیدار سفیر اسلواک در جمهوری اسلامی ایران با آیت الله هاشمی رفسنجانی