دیدار اعضای دبیرخانه شورای عالی و مدیران عامل مناطق آزاد با آیت الله هاشمی رفسنجانی