ادامه دیدارهای نوروزی شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی