ادامه دیدارهای نوروزی شماری از وزرا، استانداران و کارگزران نظام با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی