ادامه دیدارهای نوروزی گروه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی