دیدار رئیس و اعضای انجمن حمایت از بیماران سوختگی با آيت الله هاشمي رفسنجاني