حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی روز جهانی قدس