واکنش دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به انتشار اخبار کذب در اینستاگرام جعلی

در پی درج برخی شایعات و اخبار کذب به نقل از آیت الله هاشمی رفسنجانی، در صفحهات جعلی اینستاگرام، ضمن تکذیب مجدد درج اینگونه اخبار که صرفاً با هدف سوء استفاده های سیاسی ساخته و منتشر می شود، برای چندمین بار متذکر می گردد که ایشان هیچگونه صفحه ای در اینستاگرام ندارند.

 بدیهی است نقل و انتشار هرگونه خبر و نقل قول از ایشان، تنها از مجاری رسمی و قانونی دفتر و یا اداره کل روابط عمومی ایشان رسمیت داشته و معتبر است.

 

 

مسئول دفتر