دیدار نمایندگان مردم شهرهای مختلف استان كرمان با آیت الله هاشمی رفسنجانی