حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در نشست دولتمردان دفاع مقدس