دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با آیت الله هاشمی رفسنجانی