زیارت مردمی آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم ثامن الحجج