دیدار اعضای تشکّل های سیاسی خراسان رضوی و جمعی از مردم با آیت الله هاشمی رفسنجانی