دیدار متخصصان، مدیران و روسای اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و مؤسسات بخش خصوصی گردشگری با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی