افتتاح طرح‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی