دیدار جمعی از شرکت‌کنندگان در همایش صد و هفتادمین سال تأسیس دارالفنون با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی