دیدار صمیمی بزرگان اهل سنت استان بوشهر با آیت الله هاشمی رفسنجانی