روایت سید حسن خمینی از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی